Skygo KDF 9x9 Weiqi Competition Award List
11/27/2016 2:50 PM

Skygo KDF 9x9 Weiqi Competition Award List
S/N Name
1 Wang Chuan
2 Teo Eng Hwee
3 Chin Jen Bin
4 Jeordane Kwok
5 See Yih Yan
6 Lucas Yeo
7 Liu Zheng Le
8 See Eu Jean
9 Alvin Tan
10 Justin Lim Hong Rui