3rd Singapore "7Dan" Title Match
9/25/2018 4:42 PM

Registration form

Champion : Chen YuFei

2nd place:  Kwa Jie Hui

3rd Place: Wang YaXin

4th Place: Chen YiLin