29th Shoutan Cup National Weiqi (13 X 13) Competition For Primary Schools
6/16/2022 7:59 PM

29th Shoutan Cup

National Weiqi (13 X 13) Competition

For Primary Schools

 

Registration Link: https://bit.ly/SHOUTAN29

Closing Date: 24 July 2022, 5pm