31th Lanke Cup National Weiqi Tournament for Tertiary Institutions
3/11/2024 3:00 PM

31st Lanke Cup School Team award

1st, NUS, Zhou Yang, Cai DengCheng, Ou Wen

2nd, SP, Chiam Sheng Zu, Tia Shi Qi, Ken Li Jia Jie

3rd, SIM, Gao Zi Heng, Estelle Leong Jia Han, Min Ye Thway

4th, NP, Chen Wei Hang, Torrence Chan Hong Kai, Bao Man

 

 

Registration form:https://forms.gle/qiNbkndz4Fk7s9WL8