2024 Asian Amateur Weiqi Championship
6/1/2024 3:00 PM

 

Representatives:  

6 Men's Team:

1. Tan Jia Cheng

2. Ho Fei Yang

3. Chen Yilin

4. Chen Yihan

5. Xu Xiaofan

6. Xiao Peijian

4 Women's Team

1. Lu Zihan

2. Cindy Lim

3. Li Yuecheng

4.  Lu Jiani

Registration form:https://forms.gle/bDVaDZw6YByeF5ZH6